CÁC ĐOẠN VIDEO CỦA HỌC SINH

*Video sẽ sớm có sẵn bằng tiếng việt

Lời khuyên từ các học sinh quốc tế khác đang theo học tại B.C.

Tìm hiểu xem Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế British Columbia là gì

Tìm hiểu về các khác biệt văn hóa tại B.C.

Du học tại British Columbia đem lại các cơ hội gì?

Hãy nghe ý kiến của các học sinh khác về việc du học tại B.C. tuyệt vời như thế nào

Tìm hiểu có các sinh hoạt gì ngoài giờ học

Hãy nghe ý kiến của các học sinh khác về việc sống trong một gia đình homestay thực sự như thế nào

Hãy nghe ý kiến về việc giáo viên tại B.C. giúp đỡ như thế nào