ใบอนุญาตการศึกษา

ใบอนุญาตการศึกษาออกโดยรัฐบาลกลางของประเทศแคนาดาไม่ใช่ออกโดยมลฑล

นี่คือข้อมูลทางการเกี่ยวกับวิธีการได้รับใบอนุญาตการศึกษานี่คือเคล็ดลับบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการที่จะได้รับใบอนุญาตการศึกษาอย่างส่าช้า

เวลาคุณ ต่ออายุ / ยืดเวลาใบอนุญาตการศึกษาของคุณ ต้องขอลายเซ็นจากผู้ดูแลของคุณ / ผู้ปกครอง (ส่วนใหญ่เป็นผู้อำนวยการการศึกษานานาชาติหรือ อาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนหรือเขตการศึกษาของคุณ)