โรงเรียนนอกฝั่งบี.ซี.

offshore-schools-map-2015_16โรงเรียนนอกฝั่งบี.ซี. ที่ได้รับการรับรองให้ใช้หลักสูตรของบี.ซี. และอนุมัติให้แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกมลฑลและนอกประเทศแคนาดา ขณะนี้

มี 45 โรงเรียนนอกฝั่งบี.ซี.ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีในต่างประเทศ 8 ประเทศ (คือ จีน, โคลอมเบีย, อียิปต์, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลี, กาตาร์และไทย) และมีนักเรียนลงทะเบียนประมาณ 12,000 คน

กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง, ตรวจสอบและควบคุมโรงเรียนนอกฝั่งบี.ซี. เพื่อให้มั่นใจว่าทำได้ตามมาตรฐานการศึกษาของบี.ซี. หลักสูตรของโรงเรียนนอกฝั่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษานานาชาติของบี.ซี.โดยการปูทางเพื่อรองรับนักเรียนนานาชาติที่กำลังพิจารณาที่จะมาศึกษา หรือเข้ามาอยู่และอาจมาทำงานที่บี.ซี.

ทางมลฑลคาดว่าจะขยายโปรแกรมโรงเรียนนอกฝั่งบี.ซี. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับใบสมัครของแต่ละปีจากพาร์ตเนอร์ใหม่ทางด้านการศึกษา ที่ต้องการได้รับการรับรองในระดับนานาชาติเช่นเดียวกับโรงเรียนที่ได้การรับรองจากบี.ซี.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนอกฝั่งของบี.ซี. กรุณาเยี่ยมชม เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ