หลักเกณฑ์ของโฮมสเตย์

บี.ซี. ได้พัฒนาหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่อธิบายถึงบทบาทและความรับผิดชอบของครอบครัวโฮมสเตย์ นักเรียน และโรงเรียน

หลักเกณฑ์เหล่านี้ได้แปลเป็นเจ็ดภาษา เพื่อให้คุณและพ่อแม่ของคุณจะได้เข้าใจถึงความคาดหว้งอะไรบ้าง เวลาที่คุณพักอยู่กับโฮมสเตย์

กรุณาอ่านหลักเกณฑ์ของโฮมสเตย์ในบี.ซี. เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่สำคัญและความคาดหวังต่างๆ ในขณะที่พักอยู่กับโฮมสเตย์

ครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ และการสนับสนุน ถ้าคุณต้องการไปหาหมอ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะขอร้องคนในครอบครัวโฮมสเตย์ไปกับคุณ