หลักสูตรของบี.ซี.

หลักสูตร = เนื้อหาวิชา

วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นตัวอย่างทั้งหมดของหลักสูตรที่สอนในโรงเรียนของบี.ซี.

นอกเหนือไปจากหลักสูตรด้านวิชาการที่เข้มงวดแล้ว โรงเรียนจำนวนมากของบี.ซี.ยัง สอนวิชาการศึกษาอื่นๆมากมายอีกด้วยเช่น

-งานไม้ , งานโลหะและช่างซ่อมรถยนต์

-งานศิลปะ และการละคร

-การทำอาหาร

-การเขียนรหัสคอมพิวเตอร์

ระบบโรงเรียนของบี.ซี.มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบัน หลักสูตรใหม่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เป็นส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ การรู้หนังสือและคณิตศาสตร์ยังคงเป็นพิ้นฐานหลักสูตรของบี.ซี.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้รับการสอนในแต่ละวิชาและระดับชั้น