วิดีโอของโฮมสเตย์ในบี.ซี.

ฟังจากนักเรียนคนอื่น ๆ เกี่ยวกับการอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์เป็นอย่างไร

*วิดีโอภาษาไทยจะมีให้บริการในไม่ช้า