ระบบการโอนวิชาเข้าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของบี.ซี.

ระบบการโอนวิชาของบี.ซี. ทำให้นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรจากสถาบันที่ไม่ได้ให้ปริญญาบัตร เป็นเวลา 1 หรือ 2 ปี และโอนย้ายหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บหน่วยกิตเพิ่ม และสามารถรับปริญญาได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการโอนวิชาของบี.ซี. และทางเลือกอื่นๆที่มี