ยาเสพติดและสุรา

NoalcoholVEในบี.ซี.อายุที่สามารถดื่มสุราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคือ 19 ปี ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 19 ปี ) ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อสุรา หรือเข้าบาร์หรือสโมสรที่บริการสุรา การที่ผู้ใหญ่ซื้อสุราให้ผู้เยาว์ก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วย

นักเรียนนานาชาติที่ถูกพบว่าดื่มสุรา หรือใช้ยาเสพติดอาจถูกไล่ออกจากโปรแกรม และถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดทันที นอกจากนี้อาจถูกแจ้งข้อหาอาญาอีกด้วย

อายุที่สามารถซื้อบุหรี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือ 19 ปีเช่นกัน