มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในบี.ซี.

library2ในแต่ละปี นักศึกษานานาชาติมากกว่า 100,000 คน เลือกมาเรียนที่บี.ซี. ในระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย

ในบี.ซี. มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล 25 แห่ง ในจำนวนนี้ มี 11 แห่งเป็นระดับมหาวิทยาลัย 11แห่งเป็นระดับวิทยาลัย และอีกสามแห่งเป็นสถาบัน

มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนจำนวนมากในบี.ซี.เช่นกัน สถาบันและโปรแกรมการศึกษาเหล่านี้ เปิดโอกาสให้คุณได้เลือกศึกษาตาม การประกอบอาชีพในอนาคต สาขาที่สนใจ และประสบการณ์การศึกษาและทำงานที่ผ่านมา