ภายในโรงเรียนและชั้นเรียน

โรงเรียนในบี.ซี.เป็นหนึ่งโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตใหม่ในโรงเรียนของบี.ซี. โดยดูลิงค์ต่างๆข้างล่าง

การปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนอื่นๆ

บุคลากรของโรงเรียน

ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ การลอกผลงานทางวิชาการและ การโกง

ตารางเวลาและช่วงเวลาพัก

รับฟังจากนักเรียนคนอื่นๆ ว่าศึกษาในบี.ซี.นั้นดีอย่างไร

*วิดีโอภาษาไทยจะมีให้บริการในไม่ช้า