ผู้ประสานงานโฮมสเตย์ บทบาทและการสนับสนุน

teachersโรงเรียนเขตการศึกษาจำนวนมากและโรงเรียนเอกชนมีผู้ประสานงานโฮมสเตย์ที่ทำงานอย่างอุทิศตน

เมื่อคุณมาถึงที่โรงเรียนของคุณ คุณจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้ประสานงานโฮมสเตย์ของคุณและได้รับรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา

งานของพวกเขาคือจัดนักศึกษานานาชาติให้อยู่กับครอบครัวตรงตามความต้องการและความสนใจและให้การสนับสนุน เพื่อว่าทั้งนักเรียนและครอบครัวจะได้มีประสบการณ์ที่ดีต่อกัน

หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวกับโฮมสเตย์หรือมีปัญหาและไม่สามารถที่จะหาข้อมูลการติดต่อของผู้ประสานงาน ให้ติดต่อกับตัวแทนการศึกษานานาชาติของโรงเรียนเขตการศึกษาหรือผู้ติดต่อหลักของโรงเรียนเอกชน