ปฏิทินโรงเรียนในบี.ซี.

buildingflagส่วนใหญ่นักเรียนในบี.ซี.ไปโรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงปีการศึกษา โดยปกติโรงเรียนเริ่มปีการศึกษา ต้นเดือนกันยายน และสิ้นสุดในปลายเดือนมิถุนายน

ในระหว่างปีการศึกษาของโรงเรียน คุณไม่ต้องไปโรงเรียนในช่วงวันหยุดประจำชาติ และวันหยุดประจำมลฑล หรือวันหยุดอื่นๆที่กำหนดโดยโรงเรียน เช่นในวันที่อาจารย์ไปเพิ่มพูนทักษะ (ส่วนใหญ่เรียกว่า “วันโพร-ดี” )

โรงเรียนจะปิดเป็นเวลาสองสัปดาห์ ในช่วงวันหยุดฤดูหนาว (ซึ่งรวมถึงวันคริสต์มาสและวันปีใหม่) และโรงเรียนจะปิดอีก 1 หรือ 2 สัปดาห์ในช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ

วันหยุดประจำชาติอื่นๆจะเรียกว่า วันหยุดราชการ ตัวอย่างวันหยุดราชการเช่น วันขอบคุณพระเจ้า วันทหารผ่านศึก วันคริสต์มาส และวันปีใหม่

นี่คือตัวอย่างปฏิทินการศึกษาของปีการศึกษาโรงเรียน

(หมายเหตุ: ปฏิทินการศึกษาจะเปลี่ยนไปในแต่ละปี และแตกต่างกันไปในแต่ละเขตการศึกษา หรือแต่ละโรงเรียนเอกชน กรุณาตรวจสอบกับโรงเรียนเขตการศึกษา หรือโรงเรียนเอกชนของคุณ)

วันที่ เหตุการณ์
 25 ถึง 27 สิงหาคม ปฐมนิเทศ และสอบ ESL
26 ถึง 28 สิงหาคม นัดลงทะเบียนที่โรงเรียน
5 กันยายน วันแรงงาน (โรงเรียนปิด)
6 กันยายน โรงเรียนเปิดเทอม
12 ตุลาคม วันขอบคุณพระเจ้า (โรงเรียนปิด)
11 พฤศจิกายน วันทหารผ่านศึก (โรงเรียนปิด)
12 ถึง 14 พฤศจิกายน วันหยุดฤดูใบไม้ร่วง (โรงเรียนปิด)
21 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม วันหยุดเทศกาลคริสต์มาส (โรงเรียนปิด)
4 มกราคม โรงเรียนเปิด
29 มกราคม วันสุดท้ายของการศึกษาภาคต้น
1 กุมภาพันธ์ ปฐมนิเทศ จัดตารางสอน และสอบ ESL
15 กุมภาพันธ์ วันครอบครัว (โรงเรียนปิด)
18-19 กุมภาพันธ์ งานประชุมของอาจารย์ (โรงเรียนปิด)
11 มีนาคม วันพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (โรงเรียนปิด)
25 มีนาคม ถึง 3 เมษายน วันหยุดช่วงฤดูใบไม้ผลิ (โรงเรียนปิด)
4 เมษายน โรงเรียนเปิด
23 พฤษภาคม วันวิคตอเรีย (โรงเรียนปิด)
29 มิถุนายน วันสุดท้ายของภาคเรียน