นักเรียนในโรงเรียนเอกชน

Y15คำถาม:

หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว หรือกำลังพิจารณาลงทะเบียนในโรงเรียนเอกชนในบี.ซี. หากมีข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติมรวมถึงที่เกี่ยวกับโฮมสเตย์ กรุณาสอบถามกับโรงเรียนโดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนในบี.ซี. รวมถึงที่อยู่เว็บไซต์ กรุณาเยี่ยมชม สหพันธ์แห่งโรงเรียนเอกชน (FISA)