นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล

students5คำถาม:

หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว หรือกำลังพิจารณาลงทะเบียนในโรงเรียนรัฐบาลในบี.ซี. หากมีข้อสงสัยเฉพาะเพิ่มเติม รวมถีงเรื่องเกี่ยวกับโฮมสเตย์ กรุณาสอบถามกับโปรแกรมการศึกษานานาชาติของเขตการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมโรงเรียนรัฐบาลนานาชาติ (IPSEA) เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของเขตการศึกษาต่างๆ ซึ่งมีโปรแกรมการศึกษานานาชาติ และเป็นแหล่งที่ดีสำหรับการหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนที่โรงเรียนในบี.ซี.

ข้อมูลสำหรับโปรแกรมการศึกษานานาชาติของแต่ละโรงเรียนเขตการศึกษา สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยใช้แผนที่ด้านล่างนี้

BC Regions Map