ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติ

นักเรียนอาจมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อให้ช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาของพวกเขา

กรุณาเยี่ยมชมที่ เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการบี.ซี. เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษานานาชาติของบี.ซี.

อาจมีทุนการศึกษาอื่น ๆ สำหรับนักเรียนนานาชาติแต่ต้องสมัครผ่านโรงเรียนเขตการศึกษาหรือโรงเรียนเอกชน ควรตรวจสอบกับโรงเรียนเขตการศึกษาหรือโรงเรียนเอกชนโดยตรง