งานบ้าน

gardening

ชอร์ = งานบ้าน / โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในครัวเรือน

เมื่อคุณอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์คุณควรคิดว่าตัวเองเป็นเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวนั้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะมีส่วนหนึ่งในชีวิตครอบครัวซึ่งอาจรวมถึงการช่วยงานบ้านให้กับครอบครัว

ชอร์คืองานเล็กๆที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอในบ้านของครอบครัวเช่นการทำความสะอาดครัว เอาชามจานเข้าหรือออกจากเครื่องล้างจาน ทำความสะอาดห้องนอนของตัวเองและเอาขยะหรือรีไซเคิลออกไปข้างนอก

การช่วยทำอาหารเป็นวิธีที่ดียิ่งในการใช้เวลากับครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำงานสนุกสนานมากขึ้น