ค่าเล่าเรียนและการคืนเงิน

trackแต่ละโรงเรียนเขตการศึกษาหรือโรงเรียนเอกชนจะกำหนดค่าเล่าเรียนนักเรียนนานาชาติของตนเอง

ถ้าคุณตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนในบี.ซี.ก่อนที่คุณจะเรียนจบโปรแกรมคุณควรรู้เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของโรงเรียน

เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของโรงเรียน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียนของคุณหรือพูดคุยกับบุคลากรของโรงเรียน