ความหลากหลายของครอบครัวโฮมสเตย์ในบี.ซี.

ในฐานะที่เป็น“ครอบครัวใหม่ของคุณในแคนาดา” โฮมสเตย์มีบทบาทสำคัญสำหรับประสบการณ์ของนักศึกษานานาชาติ

เช่นเดียวกับการมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและประชากรที่ทำให้เป็น สังคมของบี.ซี. มีครอบครัวหลายประเภทที่เป็นครอบครัวโฮมสเตย์แก่นักเรียนนานาชาติ

บางครอบครัวมาจากเชื้อสายที่แตกต่างกัน (เช่นดั้งเดิมมาจากเชื้อสายอินเดียก็จะเป็นอินโดแคเนเดียน จากฝรั่งเศสจะเป็นเฟรนช์แคเนเดียน, และ จากจีนจะเป็นไชนีสแคเนเดียน) และบางครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวแบบดั้งเดิม (หมายถึง ครอบครัวที่ไม่ได้ประกอบด้วยพ่อ เพศชาย และแม่เพศหญิง เช่น พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวรักร่วมเพศ) ผู้ประสานงานโฮมสเตย์ในโรงเรียนของคุณจะทำงานร่วมกับคุณในขณะที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณ