ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ การลอกผลงานทางวิชาการและ การโกง

students11ความซื่อสัตย์ทางวิชาการเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงคุณสามารถทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายเสร็จหรือเขียนข้อสอบหรือสอบคุณจะทำการบ้านเอง และหาคำตอบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

มีกฎระเบียบหลายกฏที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการและการโกงการทำผิดกฎเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างรุนแรง

ต่อไปนี้คือเป็นตัวอย่างของการทำผิดกฎ

– ลอกงาน หรือข้อสอบจากเพื่อนนักเรียน หรืออนุญาตให้เพื่อนลอกงานคุณ

– ลอกผลงานทางวิชาการ : โดยใช้คำพูดหรือความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่

บอกว่าไม่ใช่ของตนเอง

– ส่งผลงานของนักเรียนคนอื่นแทนของตัวเอง

– ส่งข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต

หากนักเรียนถูกจับได้ว่าฝ่าฝืนกฎเหล่านี้ ทางโรงเรียนอาจดำเนินการ

– ให้คะแนนเป็นศูนย์สำหรับการบ้าน โครงการและข้อสอบนั้นๆ

– เรียกพบผู้ปกครองของนักเรียน หรือพ่อแม่

– บันทึกประวัติความประพฤติผิดไว้ในแฟ้มประวัติของนักเรียน

เมื่อมาถึงโรงเรียนใหม่ ควรตรวจสอบกับอาจารย์ของคุณถึงความเข้าใจของกฎระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ การลอกผลงานทางวิชาการ การได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้