ความคาดหวังด้านอาหาร

Y57เมื่อคุณมาถึงบี.ซี. คุณอาจพบว่าอาหารค่อนข้างแตกต่างจากที่คุณเคยรับประทานควรพูดคุยกับครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณเกี่ยวกับอาหารที่คุณชอบและอาหารที่คุณไม่ชอบ อย่างไรก็ตามอาหารเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมที่ควรเรียนรู้ และคุณควรลองอาหารที่ครอบครัวโฮมสเตย์เตรียมไว้ให้คุณ

แต่ละครอบครัวจะรับประทานอาหารไม่เหมือนกัน แต่โดยปกติ อาหารเช้ามักจะเป็นอาหารเบา อาหารกลางวันจะเอาอาหารที่ทำจากบ้านไปโรงเรียนและอาหารเย็นจะเป็นมื้อหลักและเป็นมื้อหนักที่สุดของวัน

คุณอาจจะต้องเตรียมอาหารเช้าเองและอาจจะแพ็คอาหารกลางวันเองไปโรงเรียนในแต่ละวัน