ข้าพเจ้าจะสมัครเข้าโรงเรียนในบี.ซี.ได้อย่างไร

เมื่อคุณได้ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนบี.ซี. มีขั้นตอนที่เป็นประโยชน์บางอย่างที่สามารถใช้เพื่อการตัดสินใจว่าคุณต้องการที่จะศึกษาที่ไหนและคุณสามารถเข้าเรียนได้อย่างไร

  1. สำรวจทางเลือกต่างๆใน ภูมิภาคของบี.ซี.และโรงเรียนเขตการศึกษาหรือโรงเรียนเอกชนที่คุณอยากจะเข้าเรียน
  1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียนเขตการศึกษาหรือโรงเรียนเอกชนที่คุณเลือก เพื่อหาว่ามีระเบียบการอะไรบ้าง สำหรับการลงทะเบียนกับ โรงเรียน ต่างๆเหล่านี้
  1. ค้นหาระเบียบการเพื่อขอใบอนุญาตการศึกษาของประเทศแคนาดา
  2. สิ่งสำคัญที่สุด คือตรวจสอบกับโรงเรียนเขตการศึกษา หรือโรงเรียนเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดเพื่อจะมา ศึกษาที่บี.ซี.

ถ้าวางแผนได้อย่างถูกต้องจะทำให้การปรับตัวเข้าโรงเรียนใหม่ได้ง่าย จะประสบความสำเร็จและคุ้มค่า