การเป็นผู้ดูแล/การเป็นผู้ปกครอง

teachers2นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 19  ปี ในบี.ซี. ถือว่าเป็น “ผู้เยาว์” หากไม่ได้มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายตามมาด้วย จะต้องมีผู้ดูแลในช่วงระหว่างที่เรียนและอาศัยอยู่ที่มลฑล

ผู้ดูแล คือ ผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้เยาว์

ในบางกรณี โรงเรียนเขตการศึกษาของบี.ซี. หรือโรงเรียนเอกชนอาจจัดหาผู้ดูแลให้นักเรียนนานาชาติ อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบขั้นตอนกับโรงเรียนเขตการศึกษา หรือโรงเรียนเอกชนของตนเอง

อ่าน ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับความเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์