การเดท

laughการมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับข้องกับการเดทระหว่างผู้เยาว์ (ต่ำกว่า 18 ปี) ไม่ถูกควบคุมโดยกฎหมายของแคนาดา หรือกฎหมายของบริติชโคลัมเบีย

ความสัมพันธ์ที่มีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนั้นถูกควบคุม หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุต่ำกว่า 16 ปี หรืออายุห่างกันเกินกว่า 5 ปี หรือมากกว่า ความสัมพันธ์นั้นอาจผิดกฎหมายได้

อ่าน คำถามที่พบบ่อยๆเกี่ยวกับ อายุที่อนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์จากรัฐบาลกลางแคนาดา

นักเรียนนานาชาติควรตระหนักว่าวัฒนธรรมการเดท และมีความสัมพันธ์ใน

บี.ซี.นั้น อาจได้รับความคาดหวังต่างไปจากที่เคยมีในประเทศบ้านเกิดของตน