การสมัครและการรับเข้า

ที่ปรึกษาทางวิชาการ หรือที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติของโรงเรียน สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาต่างๆ ในบี.ซี. และยังสามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องการขั้นตอนสมัครและการรับเข้าเรียนต่อได้อีกด้วย

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันระดับอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์การรับเข้า

หากคุณสมัครเข้าสถาบันระดับอุดมศึกษาในบี.ซี.แล้ว เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้