การปลอมแปลงเอกสารแสดงตน การวาดภาพหรือเขียนกำแพงในที่สาธารณะ และการขโมยของในร้าน

police-carคุณควรตระหนักว่าการกระทำบางอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศบ้านเกิดของคุณ อาจผิดกฎหมายในบี.ซี. หากคุณทำผิดกฎหมาย (ฝ่าฝืนกฎหมาย) คุณอาจถูกไล่ออกจากโปรแกรม และถูกส่งกลับประเทศบ้านเกิด หรือถูกแจ้งข้อหา

ตัวอย่างของการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น

การปลอมแปลงบัตรประชาชน – ให้ผู้อื่นปลอมแปลงเอกสารแสดงตน เช่น ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผิดกฎหมายในบี.ซี. และแคนาดา

การวาดภาพหรือเขียนกำแพงในที่สาธารณะ – การใช้สี หรือวัสดุอื่นใดเพื่อขีดเขียน หรือวาดภาพศิลปะในที่สาธารณะ (เช่น ด้านนอกอาคาร ตู้รถไฟ และอื่นๆ) ซึ่งผิดกฎหมายในบี.ซี.และแคนาดา

การขโมยของในร้าน – การนำของออกจากร้านค้าโดยไม่ได้ชำระเงิน (เช่นการขโมย) นั้น ซึ่งผิดกฎหมายในบี.ซี.และแคนาดา