การปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว

หนึ่งในข้อดีที่สุดของการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ในขณะที่กำลังศึกษาที่บี.ซี. คือมีโอกาสที่จะพูดคุยกับครอบครัวโฮมสเตย์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว การมีประสบการณ์กับโฮมสเตย์เป็นวิธีที่ดีเลิศในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในบี.ซี.และเป็นการ ร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนาน

สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเข้าใจว่าประสบการณ์อยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์บางครอบครัวจะเหมือนกัน บางครอบครัวอาจจะใช้เวลากับคุณในบ้านมากกว่าและบางครอบครัวอาจจะยุ่งกับการทำงานและความรับผิดชอบอื่น ๆ สิ่งที่สำคัญคือ

คุณจะต้องมีความยืดหยุ่นและทำให้ดีมากที่สุดเท่าที่คุณทำได้ในขณะที่พักอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ของบี.ซี.

ครอบครัวโฮมสเตย์หลายครอบครัวค่อนข้างเป็นกันเองกับคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะเรียกชื่อแรกของพ่อแม่โฮมสเตย์ของคุณได้