การขับรถ

4-3718อายุที่สามารถขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคือ 16 ปี

อย่างไรก็ตามบางโรงเรียนเขตการศึกษา และโรงเรียนเอกชนบางแห่ง อาจไม่อนุญาตให้นักเรียนนานาชาติที่ลงในโปรแกรมของโรงเรียน ขับรถ

นักเรียนนานาชาติควรตรวจสอบกับโรงเรียนเขตการศึกษา หรือโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับนโยบายการอนุญาตให้ขับรถ

หากคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถ และมีใบขับขี่ของบี.ซี. กรุณาปฏิบัติตาม กฎเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน และ เคล็ดลับความปลอดภัย เหล่านี้