กระทรวงศึกษาธิการของบี.ซี.

leg-and-harbourส่วนใหญ่โรงเรียนจะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับนักเรียนนานาชาติได้เกือบทั้งหมด หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายหรือขั้นตอนต่างๆของกระทรวง หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ กรุณาอีเมล์ไปที่ แผนกการศึกษานานาชาติของกระทรวงศึกษาธิการ : International.Education@gov.bc.ca