กฎเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ

Y7ในแต่ละโรงเรียนและโรงเรียนเขตการศึกษา จะมีกฏเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษต่างกันไป ไม่มีกฏเกณฑ์ทักษะมาตรฐานกลางของมลฑลหรือกฏเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำในบี.ซี.

ก่อนที่จะเริ่มเรียน โรงเรียนจะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของคุณ เพื่อประเมินว่าคุณเหมาะสมกับชั้นเรียนระดับไหน โรงเรียนจะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณตามความเหมาะสม