กฎเกณฑ์ของการสำเร็จการศึกษา

เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในบี.ซี. คุณจะได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ซึ่งเรียกว่า “ประกาศนียบัตรด็อกวู้ด”

โรงเรียนของคุณจะช่วยวางแผนให้คุณเรียนโปรแกรมสำเร็จการศึกษาหลักสูตรทั้งหมดและเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเรียนจบหลักสูตรทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้จบการศึกษา