ยาตามใบสั่งแพทย์

pill holder 0002ในบี.ซี. คุณสามารถซื้อยาตามใบสั่งแพทย์ หากแพทย์ (เวชกรรมทั่วไป) เป็นผู้เขียนใบสั่งยาให้ แผนประกันสุขภาพของคุณอาจครอบคลุมบางส่วนหรือทั้งหมดของราคายาตามใบสั่งแพทย์

ก่อนคุณย้ายมาบี.ซี. ควรแน่ใจว่ายาจำหน่ายตามใบสั่งแพทย์ที่คุณจำเป็นต้องใช้นั้นมีจำหน่าย และได้รับอนุญาตในบี.ซี.