ทางเลือกสำหรับความคุ้มครองประกันภัย

ในระหว่างที่คุณกำลังเรียนที่บี.ซี. คุณจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ

รัฐบาลของบี.ซี.มี แผนบริการทางการแพทย์ (MSP) ซึ่งครอบคลุม บริการทางการแพทย์พื้นฐานและฉุกเฉินเกือบทั้งหมด หากคุณอยู่ในบี.ซี.นานกว่า 6 เดือน คุณอาจมีคุณสมบัติเข้าร่วมแผนบริการทางการแพทย์นี้ได้

บริษัทประกันภัยของเอกชนก็มีประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนนานาชาติเช่นเดียวกัน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสุขภาพของเอกชนได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือสอบถามเขตการศึกษา หรือสำนักงานการศึกษานานาชาติของโรงเรียนเอกชน อย่างไรก็ตามหากตัดสินใจเลือกประสุขภาพเอกชน ควรตรวจสอบว่าแผนประกันนั้นจะให้ความคุ้มครองที่จำเป็นสำหรับการเรียนในบี.ซี.