ความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนทำประกันสุขภาพ

sun burns off the morning mist for a sunsrise flyfish in eagle creek at Kayanara ranch near Canim lake british columbiaความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนทำประกันสุขภาพ คือปัญหาทางสุขภาพที่คุณมีมาก่อนเป็นเวลานาน ก่อนที่จะเดินทางมาถึงบี.ซี. และก่อนทำประกันสุขภาพ

นักเรียนนานาชาติทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในบี.ซี. ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในโรงเรียนของรัฐบาล และเอกชน ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุม เมื่อสมัครทำประกันสุขภาพในบี.ซี. บริษัทประกันจะสอบถามถึง “ความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนทำประกันสุขภาพ”

หากคุณมีความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนทำประกันสุขภาพ คุณต้องแจ้งบริษัทประกันให้ทราบก่อนทำสัญญาประกัน หากไม่แจ้ง ประกันสุขภาพนั้นอาจไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของคุณ

การแจ้งให้โรงเรียนคุณ (และโรงเรียนเขตการศึกษา) ทราบถึงความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนเป็นเรื่องสำคัญ