การใช้อินเตอร์เน็ท/ติดการเล่นเกม/เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

students2โปรแกรมนักเรียนนานาชาติบางโปรแกรมในบี.ซี. อาจจำกัดการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน ในบางโรงเรียนอาจจะมีนโยบายควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบกฏจรรยาบรรณของโรงเรียน หรือสอบถามอาจารย์ หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน

การใช้เวลากับคอมพิวเตอร์มากเกินไป (เช่น เล่นวิดีโอเกมส์ หรือเล่นเกมส์ออนไลน์ หรือพูดคุยออนไลน์) อาจลดประสบการณ์อันมีค่าที่จะได้รับขณะที่อาศัยอยู่และศึกษาในบี.ซี. การจำกัดเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ อาจทำให้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการทำความรู้จักและพบเพื่อนใหม่ ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝึกพูดมากขึ้น