แหล่งปรึกษาด้านสุขภาพจิต

orchard-scene-viสุขภาวะและสุขภาพของคุณเป็นเรื่องสำคัญ การจากครอบครัวและเพื่อนๆ ในขณะที่ต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ๆ เป็นเรื่องที่ยาก ในบางครั้งความรู้สึกที่ครอบงำดังกล่าว อาจทำให้เราจำกัดการร่วมกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน

หากคุณประสบปัญหาสุขภาพจิต เช่น มีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล หรือมีความว้าเหว่มากๆ ควรขอความช่วยเหลือ

โดยอาจระบายกับเพื่อน ที่ปรึกษาประจำโรงเรียน หรือผู้ใหญ่ในโรงเรียนของคุณ

คุณสามารถใช้ โทรศัพท์เพื่อการช่วยเหลือเด็ก ซึ่งเป็นบริการสำหรับให้คำปรึกษาอย่างเป็นความลับกับเยาวชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากคุณต้องการโทรทันที สามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-668-6868

มีบริการทางโทรศัพท์อีกสาย ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ในบี.ซี. คือ

สายวิกฤติ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยโทร 310-6789