การนอน

การนอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสุขภาพกายและสุขภาพจิต บางคนชอบที่จะนอนดึกเพื่ออ่านหนังสือ เล่นคอมพิวเตอร์ หรือคุยกับเพื่อนๆในประเทศบ้านเกิด ควรระลึกเสมอว่าคุณจำเป็นต้องนอนอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงต่อคืน

ควรจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้ตื่นนอนแต่เช้าได้ เพื่อไปโรงเรียนอย่างตรงเวลา