การจัดการกับความเครียด

studentวามเครียด = ความรู้สึกกดดัน หรือวิตกกังวล ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ยุ่งยาก หรือ ถูกเรียกร้องมากเกินไป

หากคุณประสบปัญหาการจัดการกับความเครียดของตนเองนั้น อาจช่วยได้ ด้วยการพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครอง และ/หรือผู้ปกครองโฮมสเตย์ ที่ปรึกษาประจำโรงเรียน หรืออาจารย์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความเครียด/วิตกกังวล คืออะไร และ จะจัดการได้อย่างไร