การบริการทางการแพทย์

hospitalบี.ซี.มีการบริการทางสุขภาพที่ยอดเยี่ยม ประกอบไปด้วยโรงพยาบาล คลินิกที่สามารถเข้าตรวจได้โดยไม่ต้องนัด (walk-in) มีทั้งแพทย์เวชกรรมทั่วไป และแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลาย สำหรับปัญหาทางสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง

เมื่อคุณเรียนที่บี.ซี. จะมีบริการทางการแพทย์ที่สามารถใช้บริการได้ดังต่อไปนี้:

โรงพยาบาล: สำหรับความเจ็บป่วยที่รุนแรง (เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ กระดูกหัก โดนบาด หายใจลำบาก)

วอร์คอิน คลินิค: สำหรับความเจ็บป่วยที่รุนแรงน้อย (เช่น ปวดหัว เป็นหวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ปวดท้องเล็กน้อย)

แพทย์ธรรมชาติบำบัด: ส่วนใหญ่แล้วแพทย์เวชกรรมทั่วไปไม่ได้ให้บริการการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานแพทย์เวชกรรมทั่วไป: สำหรับความเจ็บป่วยที่ไม่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน

สำนักงานแพทย์แฉพาะทาง: สามารถเข้าพบได้เมื่อได้รับการส่งต่อจากแพทย์เวชกรรมทั่วไป

เยี่ยมชมหน้านี้ เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล, แพทย์หรือ วอร์ค-อินคลินิค

ก่อนที่จะเดินทางไปหาแพทย์ คุณควรใช้ ลิงค์โทรศัพท์ของบี.ซี.ทางด้านสุขภาพ / บริการออนไลน์ ด้านสุขภาพ เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องสถานการณ์ที่ไม่ฉุกเฉิน ซึ่งมีบริการมากกว่า 130 ภาษา