กิจกรรมนอกหลักสูตร

นอกหลักสูตร = นอกวิชาที่เรียน

การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรขณะที่เรียนที่โรงเรียนในบี.ซี.ให้ผลที่คุ้มค่า เช่น การเล่นกีฬา ทำงานศิลปะ เล่นดนตรี เข้าชมรม และการเป็นอาสาสมัครขององค์กรต่างๆ

การทำกิจกรรมนอกหลักสูตร ช่วยให้คุณได้พบเพื่อนใหม่และความสนใจใหม่ๆ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของแคนาดาได้ง่ายขึ้น

การร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยง ภาวะช็อกทางวัฒนธรรม และเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้พบและได้เป็นเพื่อนกับนักเรียนคนอื่นๆในบี.ซี.ด้วย

เรียนรู้ว่าทำกิจกรรมนอกหลักสูตรอะไรได้บ้าง

*วิดีโอภาษาไทยจะมีให้บริการในไม่ช้า