BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home

تحصیل بین المللی
در برنامه آموزشی بی سی

وزارت آموزش و مراقبت از کودک بریتیش کلمبیا یک برنامه آموزشی شناخت شده در سطح جهانی و نوآورانه به دانش آموزان در حال تحصیل در مدارس سراسر دنیا ارائه می دهد.

بررسی برنامه برون مرزی

Hero Image

تحصیل در
بریتیش کلمبیا

تعهد پایدار بریتیش کلمبیا به آموزش از جایگاه بالای آن در میان نظام‌های آموزشی در دنیا مشخص است.

برنامه آموزشی داخلی را بررسی کنید

Hero Image